Menu

nutri support 20kg

Cavalor nutri support 20kg

Cavalor Nutri Support, voor een gebalanceerde vitaminen- en mineralenaanvulling.

Cavalor Nutri Support bevat alle voedingsstoffen die het recreatiepaard nodig heeft om te blaken van gezondheid. Het is een algemene trend om meer ruwvoer te voederen en minder krachtvoer. Voldoende ruwvoer is inderdaad de basis van elk rantsoen. Alleen moet er bij deze manier van voederen wel op gelet worden dat de paarden nog
steeds voldoende vitamines en mineralen opnemen. Commerciële krachtvoeders bevatten namelijk wel vitamines en mineralen, maar enkelvoudige granen en ruwvoeder bevatten deze niet in voldoende mate. Wanneer er dus geen, of niet voldoende krachtvoeder gegeven wordt is het noodzakelijk om aan te vullen met een vitaminemineraalsupplement zoals Cavalor Nutri Support.

€ 72,95 incl. BTW

1 Pallet30 stuks