Menu

horse master hay 15kg

Barenbrug horse master hay 15kg

Horse Master Hay:

Gras voor hooien of voordroogkuil, dit is een belangrijk onderdeel van het rantsoen van jouw paard. Minimaal 60% van het rantsoen moet uit ruwvoer bestaan. Bij paarden met een lage energiebehoefte kan het rantsoen zelfs volledig uit ruwvoer bestaan. Speciaal voor de productie van hooi en kuilvoer is Horse Master Hay ontwikkeld. Horse Master Hay is samengesteld uit grassen die geschikt zijn voor paarden én een hoge grasopbrengst leveren. Horse Master Hay is alleen geschikt voor maaiweides. Een Horse Master Hay weide kan niet beweid worden.

Het gezondste gras voor jouw paard, het levert uitstekend structuurrijk hooi met een goede voederwaarde. De grassen in Horse Master Hay zijn zorgvuldig gekozen en afgestemd op gebruik door paarden. Daarom zijn voor dit mengsel speciaal rassen met een laag fructaangehalte ontwikkeld. Weinig fructaan in het ruwvoer voorkomt gezondheidsproblemen, zoals hoefbevangenheid.

Voor een optimale werking van de darmen en de maag moeten paarden ruwvoer goed kauwen. Daarom is Horse Master Hay samengesteld uit structuurrijke grassoorten zoals kropaar en rietzwenkgras. De grassoort timothee in het graszaadmengsel zorgt voor extra smakelijkheid. Horse Master Hay levert het gezondste en smakelijkste ruwvoer voor paarden.

Hoge grasopbrengst, het gemiddelde ligt tussen de 10 en 12 ton per hectare. In de praktijk zijn nog veel hogere opbrengsten waargenomen. Dit mengsel is zodanig samengesteld dat het op vele verschillende grondsoorten goed produceert. Zelfs in droge gebieden produceert de weide veel gras, tot wel 30 procent meer dan regulier koeiengras. Onder goed management kan een weide Horse Master Hay meer dan 5 jaar mee.

Horse Master Hay versus natuurhooi: Natuurhooi heeft bij veel mensen een gezond imago. In de praktijk is dit niet het geval. Natuurhooi is afkomstig van onbemest land. Gras dat niet bemest wordt heeft een onevenwichtige samenstelling. Door het toevoegen van stikstof (N) ontwikkelt de grasplant eiwit. Indien het gras te weinig stikstof krijgt voor het aanmaken van eiwit gaat deze fructaan aanmaken. Het gevolg hiervan is dat het hooi te veel fructaan bevat en dus niet geschikt is voor paardenvoer. Bovendien bestaat het risico dat er giftige kruiden, zoals Jacobkruiskruid, in natuurhooi zitten.
Een weide met Horse Master Hay is constant qua grassenaanbod en levert onder juist management een voorspelbaar resultaat, zodat de kwaliteit van het ruwvoer voor je paard gewaarborgd is. Dit is met natuurhooi erg onzeker.

€ 115,50 incl. BTW

1 Pallet36 stuks