Menu

kalkamonsalpeter

Scoriethom kalkamonsalpeter

Kalkamonsalpeter:

Voor een optimale plantengroei heeft men stikstof nodig uit de bodem. De aanwezige stikstof in de bodem is meestal niet voldoende om in behoefte van gewassen te voorzien.

Dit kan aangevuld worden met minerale meststoffen gedurende de groeiperioden. 

Kalkammonsalpeter of KAS is een stikstofhoudende kunstmest in korrelvorm die de plantengroei stimuleert. Het bevat ammoniumnitraat en calciumcarbonaat. Wanneer dolomiet als vulstof gebruikt wordt bevat de meststof ook magnesiumoxide.

KAS bevat 27% stikstof, de helft in ammoniumvorm en de helft in nitraatvorm. De nitraatstikstof is een zeer snel werkende stof, de ammoniumstikstof wordt geleidelijk door de plantenwortels opgenomen.

 

 

€ 7,20 incl. BTW

1 Pallet70 stuks